Generátor amerických jmen

Snadno generujte americká jména online a zdarma

Jak přijdete na americké jméno

Krok 1

Podle potřeby vyberte příslušné možnosti a nastavení

Krok 2

Kliknutím na tlačítko vygenerujete americké jméno

Krok 3

Výsledek zkopírujte nebo uložte pro pozdější použití

Proč možná potřebujete americké jméno

Dnes americký národ pokračuje ve formování. Potomci přistěhovalců z různých zemí mají určité rozdíly ve stylu a životní úrovni. Indiáni a Afričané měli jednoznačný vliv na formování amerického národa. Etnické složení obyvatel Spojených států amerických je poměrně heterogenní. To ovlivňuje specifika jmen a příjmení Američanů. V Americe si třídobý model pojmenování získává stále větší oblibu. Místo jednoho jména a příjmení se tedy stále častěji používají dvě osobní jména a příjmení. V 17. a 18. století vlastnili obyvatelé s anglickým příjmením obvykle pouze jedno jméno. V 19. století se objevil model se třemi jmény. Lidé obvykle dostanou prostřední jméno na počest slavných osobností, příbuzných nebo důležitých historických událostí. Americká jména jsou směsí všech druhů původu. Mají jak latinské, tak germánské a hebrejské, slovanské a keltské kořeny, což vysvětluje mnohonárodnost země. Americká jména mají několik charakteristik. Při výběru jména dítěte berou Američané v úvahu jeho eufonickou kombinaci s příjmením a také jeho význam. Nyní je v zemi módní přiřadit dvě osobní jména.

Historie amerických jmen a příjmení se vyvíjela během několika století. Mohou sledovat tradice mnoha zemí a národů, kteří se na tato místa přestěhovali. Díky velkému přílivu přistěhovalců se po dlouhou dobu vyvíjela obecná kultura země a měnila se jména a příjmení a získávala se nová podoba zvuku. Mnoho běžných amerických jmen má svůj původ v řečtině, italštině, latině, dokonce ve starogermánském původu. V moderním světě jsou vzácná jména, která se získávají redukcí historických míst, příjmení slavných lidí, dokonce spojují několik jmen do jednoho velkého, v Americe velmi populární. Jména v Severní Americe mají různý původ - angličtina, řečtina, latina, němčina atd. První výpůjčky byly převzaty ze Starého zákona - jména Jacob, Benjamin, Rudy a další. Nyní jsou vzácné, zejména v jihozápadních státech. S příchodem evropských kolonistů do Severní Ameriky se rozšířila jména Charlie, Lucy, Everett a další. Existují také upravená jména, která znějí odlišně v jiných jazycích. Například Frank z Francisca, Stanley ze Stanislava a tak dále.

Byl pro vás AnyTextEditor užitečný?

Ahoj. Velmi jsme se snažili vytvořit pohodlný web, který sami používáme. Pokud se vám některý z našich nástrojů a editorů líbil, přidejte si ho do záložek, protože vám bude užitečný vícekrát. A nezapomeňte sdílet na sociálních médiích. Budeme pro vás lepší.