Italský generátor jmen

Snadno generujte italská jména online a zdarma

Jak přijdete na italské jméno

Krok 1

Podle potřeby vyberte příslušné možnosti a nastavení

Krok 2

Kliknutím na tlačítko vygenerujete italské jméno

Krok 3

Výsledek zkopírujte nebo uložte pro pozdější použití

Proč možná potřebujete italské jméno

Italská jména mají melodický zvuk, protože většina z nich končí samohláskou. Italské právo neumožňuje použít v úředních dokumentech více než tři osobní jména. A také zakázané přezdívky, které lze považovat za urážlivé a nepřijatelné. Je zakázáno pojmenovávat děti jmény příbuzných, pokud jsou naživu. Je nepřijatelné používat stejná jména pro bratry a sestry. Italská jména jsou považována za jedny z nejkrásnějších v Evropě. Bývalo to tak, že příjmení byla v italských rodinách vítána. Syn tedy dostal jméno svého dědečka z otcovy strany a dcera byla pojmenována po babičce z matčiny strany. Italové předávali svým dětem nejen příjmení, ale také jména svých předků. Moderní rodiče dávají přednost tomu, aby svým dětem dávali populární jména. Mezi různými jmény jsou nejběžnější Giulia, Francesco a Lorenzo.

Podle italského práva se celé jméno musí skládat z osobního jména (prenome) a příjmení (cognome): Mario Rossi, Maria Ferrari, Giovanni Agostini. Je zakázáno nazývat dítě jménem otce (pokud je otec naživu), dávat bratrům nebo sestrám stejná jména, používat příjmení jako osobní jméno, dávat jména s urážlivým významem. Většina jmen narozených v Itálii pochází od jmen svatých římskokatolické církve. Jména místních patronů se často používají v některých regionech častěji než v sousedních regionech. Například jména Romolo a Coltraliano jsou v Římě a okolí velmi běžná, ale jinde se používají jen zřídka. Tajemství spojená s významem a původem jmen vždy vzrušovala mysl obyčejných lidí. Italská mužská jména zachycují podstatu těchto horkých a vášnivých lidí. Jména jsou většinou velmi hezká. Významy po překladu do ruštiny potvrzují upřímný popud duše, odvahy a vroucí krve italských mužů. Katolická církev měla velký vliv na duše lidí. Mnoho dětí bylo pojmenováno po svatých.

Byl pro vás AnyTextEditor užitečný?

Ahoj. Velmi jsme se snažili vytvořit pohodlný web, který sami používáme. Pokud se vám některý z našich nástrojů a editorů líbil, přidejte si ho do záložek, protože vám bude užitečný vícekrát. A nezapomeňte sdílet na sociálních médiích. Budeme pro vás lepší.