Převaděč ASCII na binární

Snadný převod textu kódovaného ASCII na binární číslo

Jak převést ASCII na binární

Krok 1

Do prvního pole zadejte nebo vložte text ve formátu ASCII

Krok 2

Kliknutím na tlačítko převedete textový formát na binární číslo

Krok 3

Nyní můžete zkopírovat nebo stáhnout výsledné číslo v binárním formátu

Co je ASCII a co je binární

První kódovací tabulky vytvořené ve Spojených státech nepoužívaly osmý bit v bajtu. Text byl prezentován jako posloupnost bajtů, ale osmý bit nebyl zohledněn (byl použit pro servisní účely). Tabulka ASCII (American Standard Code for Information Interchange) se stala obecně přijímaným standardem. Prvních 32 znaků ASCII (00 až 1F) bylo použito pro netisknutelné znaky. Byly navrženy k ovládání tiskařského zařízení a podobně. Zbytek - od 20 do 7F - jsou normální (tisknutelné) znaky. Toto kódování se používá k reprezentaci latinské a národní abecedy, interpunkčních znamének, čísel a řídicích znaků.

V nepolohových číselných systémech hodnota, kterou označuje, nezávisí na poloze číslice v číselném záznamu. Příkladem nepolohového číselného systému je římský systém, který jako čísla používá latinská písmena. Binární číselný systém je poziční číselný systém se základnou 2. Díky své přímé implementaci v digitálních elektronických obvodech na logických branách je binární systém používán téměř ve všech moderních počítačích a jiných výpočetních elektronických zařízeních. Nejkratší číselná soustava je binární. Je zcela založen na poziční notaci čísla. Hlavní charakteristikou je princip zdvojnásobení počtu při provádění přechodu z určité polohy do další. Z jednoho číselného systému do druhého můžete provést přenos pomocí speciálního programu nebo ručně.

Byl pro vás AnyTextEditor užitečný?

Ahoj. Velmi jsme se snažili vytvořit pohodlný web, který sami používáme. Pokud se vám některý z našich nástrojů a editorů líbil, přidejte si ho do záložek, protože vám bude užitečný vícekrát. A nezapomeňte sdílet na sociálních médiích. Budeme pro vás lepší.