Binární překladač

Snadný překlad binárních jednotek do normálního formátu

Do dalšího pole zadejte binární číslo, například 01000101, a klikněte na tlačítko Převést.

Jak překládat binární soubory

Krok 1

Do prvního pole zadejte nebo vložte své binární číslo

Krok 2

Kliknutím na tlačítko převedete formát čísla na text

Krok 3

Nyní můžete výsledný text zkopírovat nebo stáhnout

Co je binární a jak jej dekódovat

Veškeré informace v počítači jsou reprezentovány ve formě binárních kódů. Počítače používají binární systém, protože má oproti jiným systémům řadu výhod: pro jeho implementaci jsou nutná technická zařízení se dvěma stabilními stavy (je proud - žádný proud, magnetizovaný - nemagnetizovaný atd.), A ne například , s deseti, - jako v desítkové soustavě; implementace prvků s deseti výrazně odlišnými státy je obtížná. Historicky je výpočetní technologie postavena na bázi binárních digitálních zařízení: logické brány, spouštěče, čítače. prezentace informací pouze pomocí dvou stavů je spolehlivá a odolná proti šumu; je možné použít aparát booleovské algebry k provádění logických transformací informací; binární aritmetika je mnohem jednodušší než desítková.

Při studiu počítačových oborů narazíme na systém binárních čísel. Koneckonců, na základě tohoto systému je postaven procesor a některé typy šifrování. Existují speciální algoritmy pro zápis desetinného čísla v binárním formátu a naopak. Pokud znáte princip budování systému, bude v něm snadné pracovat. Systém binárních čísel je sestaven pomocí dvou číslic: nulové a jedné. Proč právě tato čísla? To je způsobeno principem konstrukce signálů, které se používají při provozu procesoru. Na nejnižší úrovni má signál pouze dvě hodnoty: false a true. Proto se připustilo, že absence signálu, lež, byla označena nulou a jeho přítomnost, pravda, jednou. Tuto kombinaci lze technicky snadno implementovat. Binární čísla jsou tvořena stejným způsobem jako desetinná čísla. Když výboj dosáhne své horní meze, vynuluje se a přidá se nový výboj. Podle tohoto principu se provádí přechod desítkou v desítkové soustavě. Čísla se tedy skládají z kombinací nul a jedniček a tato kombinace se nazývá binární číselná soustava.

Byl pro vás AnyTextEditor užitečný?

Ahoj. Velmi jsme se snažili vytvořit pohodlný web, který sami používáme. Pokud se vám některý z našich nástrojů a editorů líbil, přidejte si ho do záložek, protože vám bude užitečný vícekrát. A nezapomeňte sdílet na sociálních médiích. Budeme pro vás lepší.