Převodník textu na binární

Snadný převod textu na binární číslo

Jak převést text na binární

Krok 1

Do prvního pole zadejte nebo vložte normální text

Krok 2

Kliknutím na tlačítko převedete textový formát na binární

Krok 3

Nyní můžete zkopírovat nebo stáhnout výsledné binární číslo

Co je to text a co je binární

Jedním ze znaků lidí je schopnost komunikovat a vyjadřovat myšlenky pomocí zvuků, které ve starověku vedly ke vzniku ústní řeči (jazyka). Ve skutečnosti je mnoho zvířat schopno vydávat zvuky, které mají určitý význam, ale lidé mají celý systém znaků zvaných slova. Text je skupina vět, které spojuje jedna myšlenka a téma. Věty v textu lze spojovat jak lexikálně, tak gramaticky. Tématem textu je to, co text říká, tedy předmět řeči. Téma textu se často odráží v jeho názvu. Hlavní nebo hlavní myšlenkou textu je to, co chtěl autor sdělit čtenářům, kvůli nimž tento text napsal. Hlavní myšlenka textu nejčastěji vyjadřuje autorovo hodnocení předmětu řeči. Text je obvykle rozdělen na části zvané odstavce, přičemž každý odstavec je oddělen od druhého, protože obsahuje vlastní mikro téma.

Binární číselný systém je poziční číselný systém s celočíselnou základnou 2. V tomto číselném systému se čísla zapisují pomocí dvou znaků (což jsou obvykle čísla 0 a 1). V každodenním životě jsme zvyklí používat základní desítkový desítkový systém pro čísla. To znamená, že pro psaní čísel máme deset znaků od 0 do 9 a místo každého znaku (pozice) označuje jeho váhu - jednotky, desítky, stovky atd. V binárním číselném systému je vše uspořádáno podobným způsobem, pouze pro psaní čísel máme pouze dva znaky - 0 a 1. Vzhledem k tomu, že máme pouze dva znaky k zápisu čísla (0 a 1), našel široké uplatnění v elektronických zařízeních a ve výpočetní technice. Přes četné pokusy o použití analogových zařízení pro výpočetní systémy, systémy s ternární logikou (ternární číselný systém se znaky 0, 1 a 2), systémy s binární logikou v současné době zaujímají dominantní postavení. S příchodem kvantových výpočtů se však situace pravděpodobně změní.

Byl pro vás AnyTextEditor užitečný?

Ahoj. Velmi jsme se snažili vytvořit pohodlný web, který sami používáme. Pokud se vám některý z našich nástrojů a editorů líbil, přidejte si ho do záložek, protože vám bude užitečný vícekrát. A nezapomeňte sdílet na sociálních médiích. Budeme pro vás lepší.