Převodník z desítkové soustavy na binární

Snadný převod desítkových jednotek na binární číslo

Do dalšího pole zadejte desetinné číslo, například 569, a klikněte na tlačítko Převést.

Binární:

Jak převést desítkové na binární

Krok 1

Do prvního pole zadejte nebo vložte své číslo v desítkovém formátu

Krok 2

Kliknutím na tlačítko převedete formát čísla na jiný

Krok 3

Nyní můžete zkopírovat nebo stáhnout výsledné číslo v binárním formátu

Co je Decimal a co je Binary

Číselný systém je symbolická metoda psaní čísel, která představuje čísla pomocí psaných znaků. Číselné systémy jsou rozděleny na poziční, nepolohové a smíšené. Desetinná číselná soustava je nejběžnější číselná soustava na světě. Pro zápis čísel se používají symboly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (arabské číslice). Stejné znaménko (číslo) z deseti má navíc různé významy podle toho, kde se nachází. Desetinná číselná soustava je poziční soustava číslic založená na celočíselné základně 10, která tvoří jednotku 2. číslice, jednotka 3. číslice bude 100 = 10 na druhou mocninu, obecně je jednotka každé další číslice 10krát více než jednotka předchozího.

Mezi systémy pozičních čísel zaujímá zvláštní místo systém binárních čísel. V binární soustavě existují pouze dvě číslice - nula a jedna. Při pohybu o jednu pozici doleva se hodnota číslice zdvojnásobí. Výhody binárního systému: potřebujeme technická zařízení pouze se dvěma stabilními stavy (je proud - žádný proud, magnetizovaný - nemagnetizovaný atd.); provádění operací s binárními čísly pro počítač je mnohem jednodušší než s desetinnými čísly; tabulky sčítání a násobení jsou mnohem menší v binárních než v desítkových číslech. Nevýhody binárního systému: Konečné desetinné zlomky lze zapsat jako nekonečné binární zlomky; stejné číslo v binární notaci má více číslic než v desítkové soustavě; reprezentace čísla v binární soustavě je homogenní, to znamená, že obsahuje pouze nuly a jedničky; proto je pro člověka obtížné to vnímat.

Byl pro vás AnyTextEditor užitečný?

Ahoj. Velmi jsme se snažili vytvořit pohodlný web, který sami používáme. Pokud se vám některý z našich nástrojů a editorů líbil, přidejte si ho do záložek, protože vám bude užitečný vícekrát. A nezapomeňte sdílet na sociálních médiích. Budeme pro vás lepší.