Hex naar binaire omzetter

Converteer hexadecimale eenheden eenvoudig naar een binair getal

Het hexadecimale formaat gebruikt de volgende tekens: 123456789ABCDEF
Binair:

Hoe hex naar binair te omzetteren

Stap 1

Typ of plak uw nummer in hex-formaat in het eerste veld

Stap 2

Klik op de knop om het getalformaat naar een ander formaat te omzetteren

Stap 3

Nu kunt u het resulterende nummer in binair formaat kopiëren of downloaden

Wat is hex en wat is binair

Het hexadecimale getalsysteem wordt, net als het octale, veel gebruikt in de informatica vanwege het gemak waarmee binaire getallen erin kunnen worden vertaald. In het geval van hexadecimale notatie zijn de getallen compacter. De cijfers van 0 tot 9 en de eerste zes Latijnse letters - A, B, C, D, E, F worden gebruikt als het alfabet van het hexadecimale getalsysteem. Bij conversie naar het decimale systeem worden de letters vervangen door de cijfers 10, 11, 12, 13, 14, 15, respectievelijk ... Door getallen in het octale systeem te schrijven, krijgen we vrij compacte uitdrukkingen, maar in het hexadecimale systeem krijgen we de uitdrukkingen compacter. De eerste tien cijfers van zestien hexadecimale cijfers zijn het standaardinterval 0 - 9, de volgende zes cijfers worden uitgedrukt met de eerste letters van het Latijnse alfabet: A, B, C, D, E, F. De vertaling van het hexadecimale systeem naar het binaire systeem en in de tegenovergestelde richting gebeurt op dezelfde manier als het octale systeem.

Het binaire getalsysteem is direct gerelateerd aan de wiskundige getaltheorie. De noodzaak om dit onderwerp te bestuderen is te wijten aan het feit dat het in ons moderne leven moeilijk is om zonder computer te doen, en alle getallen in het geheugen van de computer worden weergegeven in een binair getalsysteem. Dit onderwerp draagt bij aan fundamenteel wiskundig schoolonderwijs. Er worden verschillende nummerstelsels gebruikt wanneer er behoefte is aan numerieke berekeningen, van berekeningen op de basisschool op papier tot berekeningen op supercomputers. Het binaire nummersysteem is een positienummersysteem, dat wil zeggen dat er een afhankelijkheid is van de positie van het cijfer in het nummerrecord. Om een nummer in een binair getallensysteem op te nemen, worden twee cijfers 0 en 1 gebruikt. Om te bepalen in welk nummersysteem het nummer wordt geschreven, plaatst u hieronder rechts van het nummer een cijfer, dat de basis van het nummersysteem wordt genoemd.

Was AnyTextEditor nuttig voor u?

Hallo. We hebben heel hard geprobeerd om een handige website te maken die we zelf gebruiken. Als je een van onze tools en editors leuk vond, voeg deze dan toe aan je bladwijzers, want het zal je meer dan eens van pas komen. En vergeet niet te delen op sociale media. We zullen beter voor je zijn.