XML naar JSON-omzetter

Converteer XML-bestanden eenvoudig naar JSON-indeling

Hoe XML naar JSON te omzetteren

Stap 1

Typ of plak XML-tekst in het eerste veld. In sommige gevallen kunt u ook een XML-bestand uploaden.

Stap 2

Klik op de converteer-knop en controleer het resultaat. Als de bron correct is, zal de conversie succesvol zijn.

Stap 3

U kunt de resulterende JSON kopiëren, of als u dat wilt, kunt u deze downloaden als een JSON-bestand.

Wat is XML en wat is JSON

XML is een opmaaktaal. Met behulp hiervan groeperen gebruikers gegevens, die worden gepresenteerd in de vorm van platte tekst of een tabel. Om een structuur (hiërarchie) te creëren, wordt een zelfgeschreven syntaxis gebruikt - tags. Ze zijn uitgevonden door de auteur van het document. XML-documenten kunnen in alle teksteditors, browsers en in speciale online services worden uitgevoerd. XML-formaat is bedoeld voor het opslaan van gegevens die nuttig kunnen zijn bij het werk van sommige programma's, sites en ondersteuning voor bepaalde opmaaktalen. Het is niet moeilijk om een bestand met dit formaat te maken en te openen. Dit kan zelfs worden gedaan als er op de computer geen gespecialiseerde software is geïnstalleerd. XML is niet gebonden aan een programmeertaal, besturingssysteem of softwareleverancier. XML biedt toegang tot een groot aantal technologieën voor het manipuleren, structureren, transformeren en opvragen van gegevens. In tegenstelling tot een HTML-bestand, dat een gestructureerd document is met vooraf gedefinieerde tags, is XML een document dat fungeert als een container voor het opslaan van gegevens die door andere software kunnen worden gebruikt.

Mensen die vertrouwd zijn met programmeren, zullen bestanden met de JSON-extensie onmiddellijk herkennen. Dit formaat is een afkorting van JavaScript Object Notation en is in wezen een tekstversie van de gegevensuitwisseling die wordt gebruikt in de programmeertaal JavaScript. Dienovereenkomstig zullen ofwel gespecialiseerde software ofwel teksteditors helpen bij het openen van dergelijke bestanden. JSON is een formaat dat gestructureerde informatie opslaat en voornamelijk wordt gebruikt om gegevens tussen server en client uit te wisselen. Het JSON-bestand is een eenvoudiger en lichter alternatief voor een extensie met vergelijkbare functies als XML (Extensive Markup Language). Ontwikkelaars gebruiken JSON om met AJAX (Asynchrone JavaScript en XML) te werken. Deze formaten werken goed samen om het asynchroon laden van opgeslagen gegevens te bereiken, wat betekent dat een website zijn informatie kan bijwerken zonder de pagina te vernieuwen. Het .JSON-bestandsformaat is een kernelement van Java, de belangrijkste kenmerken zijn de standaard communicatieorganisatie die wordt gebruikt voor het schrijven met behulp van eenvoudige informatie- en inhoudsstructuren.

Was AnyTextEditor nuttig voor u?

Hallo. We hebben heel hard geprobeerd om een handige website te maken die we zelf gebruiken. Als je een van onze tools en editors leuk vond, voeg deze dan toe aan je bladwijzers, want het zal je meer dan eens van pas komen. En vergeet niet te delen op sociale media. We zullen beter voor je zijn.